Осмели се да мечтаеш за нея!

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно дружеството, съхраняващо Вашите лични данни: Наименование “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 206236828
Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, бл. 201, вх Д, ап. 202.
Адрес за упражняване на дейността: гр. Враца, ул. Димитраки Хаджитошев 5.
Данни за кореспонденция: гр. Враца, ул. Димитраки Хаджитошев 5
E-mail: simona.klimentova@steffwedding.com
Телефон.: +349 887 939 599

Информация относно компетентния надзорен орган: Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: +359 2 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

“Стефф от Симона Владиславова” ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и може да го докаже във всеки един момент. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:

“Стефф от Симона Владиславова” ЕООД чрез сайта си www.steffwedding.com събира и обработва Вашите лични данни във връзка с отговаряне на Вашите запитвания чрез контактната форма на сайта и изпратени на електронната ни поща, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното изрично получено съгласие от Вас като клиент.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 1. “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с предоставяне на поддръжка чрез контактната форма, чрез имейл или телефон;
 2. “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • ограничение на целите на обработване;
  • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • точност и актуалност на данните;
  • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД?

“Стефф от Симона Владиславова” ЕООД извършва операции с личните данни единствено с цел регистрация на потребител в контактната ни форма с цел задаване на въпрос. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до промени в услугите, съгласно договора за предоставяне на услугата, както и отговори на въпроси, изпратени от потребителите чрез контактната форма или директно на имейл адреса на Дружеството, а именно simona.klimentova@steffwedding.com

“Стефф от Симона Владиславова” ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и електронна поща); Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него. Основание за обработка на личните Ви данни – с попълването на контактната форма и предоставянето на личните си данни, Вие се съгласявате с горе изложените условия на обработката им от “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД. Дружеството няма да ги използва с различни от тези цели и няма да ги предоставя на трети страни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

 1. “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 1 година от датата на последната комуникация по имейл, за която сте предоставили данните си. След изтичането на този срок, “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 2. “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне.
 3. “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

Оттегляне на съгласието за обработване и съхраняване на личните Ви данни

 1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка и да поискате изтриване на данните си чрез искане в свободен текст, изпратено на имейла на Дружеството, а именно simona.klimentova@steffwedding.com. Дружеството се задължава да го направи без ненужно забавяне.
 2. “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

 1. Вие имате право да изискате и получите от “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 2. Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 3. “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 1. Ако Стефф от Симона Владиславова” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 2. “Стефф от Симона Владиславова” ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
  • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
  • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
  • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.